Vypracování podnikatelských záměrů pro farmu

Pin
Send
Share
Send
Send


Pro organizaci vlastního chovu hospodářských zvířat je velmi důležitý dobře vypočítaný podnikatelský plán pro farmu. Zvláště zajímavé jsou pokyny pro maso a mléčné výrobky. V tomto případě můžete uspořádat malý rodinný podnik, ve kterém bude jen asi tucet krav, nebo plánujete organizaci farmy pro 100 kusů skotu a další. V obou případech je třeba začít s jasnými promyšlenými akcemi pro každý konkrétní projekt.

Význam plánování individuálního podnikání

Před otevřením jakéhokoliv obchodu musíte pečlivě přemýšlet o všem. Ve fázi plánování je důležité určit priority, které přímo ovlivňují úspěch soukromého podniku. Vytvoření podnikatelského plánu pro farmu by mělo začít stanovením celkové orientace, formátu konkrétní produkce.

Na základě těchto ukazatelů je nutné studovat trh, cenovou politiku, možnou konkurenci, navázat předběžné kontakty s potenciálními kupci vyráběných výrobků.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat kontaktům s podniky zpracovávajícími maso, mlékárnami a kožárenskými společnostmi.

Po určení směru činnosti je důležité provést výpočty plochy optimálního území pro správu konkrétního zemědělského podniku, zařízení a stavebních materiálů.

Jak začít podnikat na venkově

Před organizováním farmy pro chov hospodářských zvířat je důležité posoudit vaše schopnosti, vážnost vašich cílů. Kromě toho je třeba pečlivě zvážit potřebné vybavení, provést výpočet podrobného obchodního plánu pro chov skotu, který zahrnuje finanční náklady, doba návratnosti, úroveň zisku. Bylo by užitečné a nezbytné studovat základy produkce masných a mléčných výrobků a technologie chovu skotu. Pouze na základě prokázaných znalostí, můžete správně organizovat efektivní podnikání.

Od samého počátku je třeba podniknout tyto kroky:

  • zvolit správné místo pro stavbu stodoly;
  • prozkoumat možnost pronájmu dokončených prostor;
  • nákup potřebného vybavení;
  • zajistit, aby teplota uvnitř zimovny nebyla nižší než 12 stupňů Celsia;
  • starat se o dostupnost nejbližších letních pastvin pro hospodářská zvířata;
  • tvoří produktivní stádo;
  • je lepší začít s malou farmou s maximálně 50 hlavami a pak rozšířit rozsah případu;
  • Malá mlékárna s balicí linkou se stane důležitou součástí mlékárenské farmy, jejíž podnikatelský záměr je zaměřen na zpracování vlastních výrobků.

Akce a prostředky k vytvoření vlastního chovu hospodářských zvířat

Chcete-li začít podnikat, můžete si pronajmout hotovou stodolu a přilehlý pozemek. To bude vyžadovat určitý počáteční kapitál. Na pomoc začínajícímu podnikateli při organizaci farmy pro 50 kusů dobytka může státní program zvýhodněných půjček.

Poté byste měli zaregistrovat podnikání ve formě právnické osoby, otevřít osobní účty za úhradu komunikací. Před zahájením práce stodoly je nutné podstoupit kontrolu hasičů, zdravotně-epidemiologickou službu, veterináře.

Hospodářská činnost jakéhokoli podniku souvisí s účetní závěrkou, proto komplex hospodářských zvířat s plánem rozvoje podnikání vyžaduje práci kvalifikovaného účetního. Účinná farma, která usiluje o rozšíření trhů, navíc zajišťuje trvalou veterinární kontrolu. To usnadňuje prodej masných a mléčných výrobků.

Produktivní výroba není možná bez potřebné technologie. Budete potřebovat traktor s výměnnými nástavci, vozy, které dodají produkty farmy pro dobytek do prodejních míst. Kromě toho není možné bez dostatečného počtu zemědělských nástrojů, plechovek, dojicích strojů.

Registrace společnosti, technologie chovu skotu

"LLC" nebo "IP" je nutné zaregistrovat v závislosti na plánovaných objemech výroby masných a mléčných výrobků. Za tímto účelem bude jednotlivý podnikatel potřebovat fotokopii cestovního pasu, identifikační kód, prohlášení ověřené notářem, potvrzení o zaplacení státní povinnosti. Dále je nutné poskytnout nezbytné kódy OKVED (01.2 - chov zvířat).

Po rozhodnutí o chovu skotu je důležité zvolit nejziskovější formu zdanění. V současné době můžete pracovat podle zjednodušeného režimu (USN - 6% hrubého příjmu).

Úspěšný podnikatelský záměr pro skot, který je základem individuálního zemědělství, je lépe orientován současně na mléčné a masné výrobky. Je třeba mít na paměti, že každá z těchto oblastí má své jedinečné rysy. Před otevřením mlékárenské farmy by nejlepším řešením bylo navázat interakci s nejbližšími mlékárnami. To pomůže zajistit stálý prodej čerstvých produktů. Postupem času, kromě mlékárny a masa, je možné rozvíjet výrobu kůží a vlny paralelně k rozšíření podnikání.

Specifika pěstování skotu na maso

Před registrací hospodářských zvířat, je třeba studovat vlastnosti trhu v konkrétním regionu, průměrné ceny masa a mléka. Je důležité vypočítat potřebné náklady. Poté, na základě obdržených informací, můžete zkusit předpovědět příjem konkrétní farmy.

Pěstování skotu na maso má svá specifika. Je třeba poznamenat, že organizace řezání jatečně upravených těl a výroba polotovarů vyžadují získání povolení dokumentace zdravotně-epidemiologické služby, veterinární služby, Rospotrebnadzor, státní požární dohled.

Na druhou stranu není nutné poskytovat takové dokumenty pro otevření ekonomiky orientované na prodej býků, krav, telat s živou váhou. Ačkoli je to jednodušší způsob, jak začít podnikat, je méně rentabilní. Tak, otevření vlastního podnikání v chovu zvířat, je důležité vzít v úvahu všechny nuance.

Plánování ziskovosti mléka

Plán na chov dojnic musí být také vázán na ziskovost. Výnosy z tohoto podnikání jsou dány faktory jako produktivita celého stáda, výrobní náklady, nákupní ceny mléka.

Podnikatelský plán pro mléčnou farmu lze budovat pouze s ohledem na konkrétní údaje. Například ziskovost farmy tohoto typu na 50 zvířat lze vypočítat následovně.

Průměrná kráva dává 5000 litrů mléka ročně. Z celého stáda za příznivých podmínek tak můžeme očekávat 250 000 litrů. Velkoobchodní cena je do 20 rublů za litr.

Pro zvýšení ekonomické efektivnosti je možné vybavit zpracovatelský průmysl, který zvýší přidanou hodnotu výrobků o 40-50%. Za rok v tomto případě se ukazuje asi 6250000 rublů. Odečtením potřebných provozních nákladů z této částky můžete získat hodnotu čistého zisku za rok a měsíc a vypočítat dobu návratnosti. Za tímto účelem se částka investice dělí měsíčním ziskem.

Více informací o plánování dvou hospodářských ploch naleznete v článcích "Podnikatelský plán pěstování býků na maso" a "Podnikání na chovu krav pro mléko".

Pronájem, opravy, mzdy zaměstnanců

Vypočtené náklady na pronájem, dezinfekci a opravy průmyslových, kancelářských, užitných místností tvoří povinnou výdajovou část rozpočtu podniku. Rozsáhlý obchod vyžaduje plný personál, ale malá farma bude vyžadovat najímání určitých lidí.

Farma pro 50 kusů skotu vyžaduje například následující personál (tabulka):

Po dohodě se zaměstnanci je možné provést částečnou platbu na zemědělské produkty.

Pro údržbu a pěstování 50 zvířat bude potřebovat stodolu o rozloze cca 1250 m2. Současně s ohledem na zvýšení objemu výroby bude zapotřebí další prostor. K dnešnímu dni, průměrná cena pronájmu je 100-200 rublů za metr čtvereční. Je-li nutná oprava a dezinfekce prostor, bude zapotřebí dalších 200 rublů na 1 m2. metr

Uspořádání stodoly a území

Efektivní provoz chovatelské stanice je možný pouze s vytvořením nezbytné infrastruktury, která se nachází na dostatečné ploše. Kromě stodol, budete muset postavit nebo opravit otevřená pera, vybavit prostory pro skladování krmiv a zásob. Při pěstování dobytka na maso je třeba vybavit dílnu na porážku, přípravu polotovarů. To bude vyžadovat další povolení.

Struktura stodoly je nutná k izolaci a izolaci všech mezer ve vysoké kvalitě, prevenci průvanu, zaplavení a pronikání srážek do místnosti. Má velký význam pro zdraví telete a krávy. Je nutné přemýšlet nad systémem kanalizace, odváděním odpadních vod za prostorem stodoly, poskytovat požadovaný počet podavačů, konzumentů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat instalaci topného systému.

Řádně vybavená farma je příslibem efektivního podnikání po mnoho let.

Byl tento článek informativní a zajímavý? Pokud ano, pak dát "rád", sdílet informace o sociálních sítích.

Nechte své komentáře.

Pin
Send
Share
Send
Send


Загрузка...

Загрузка...

Populární Kategorie